รู้จักเรา


เป้าหมายของเราคืออะไร?

การป้องกัน?

การอนุรักษ์?

การปรับปรุงประสิทธิภาพ?

การประหยัดพลังงาน?

นวัตกรรมพลังงาน เพื่อชีวิต เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงอย่างภาวะโลกร้อน ปัญหาด้านพลังงาน และมลพิษทางน้ำ
เราทุกคน ทุกความร่วมมือ ทุกชุมชน และทุกประเทศ ต้องทุ่มเทและใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่ง

เรา คังเคียว โซลูชั่น
ได้รวบรวมเอาเทคโนโลยีล่าสุดจากทุกสาขาที่มีอยู่หลากหลายทั่วโลก
ให้กระจายไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

Consult


ทีมจัดการพลังงานให้คำปรึกษาระบบจัดการพลังงาน

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนกระบวนการด้านพลังงาน ใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา
ซึ่งจะนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมและบริการใหม่ ที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการลดใช้พลังงาน


Products


ลงทุนใหม่ คุ้มทุนต่ำ คืนทุนเร็ว


"ธุรกิจอาหารแช่แข็ง
เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ความต้องการบริโภคมากขึ้น
เวลาที่น้อยลงจะเพิ่มกำลังการผลิตอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และต้นทุนการผลิตลดลง"

"ค่า FT ในปัจจุบันที่มีการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้สภาวะปัจจุบันผู้ใช้ไฟฟ้าหาทางออกโดยการลดใช้พลังงาน
แต่จะมีทางไหนไหมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไปพร้อมกัน"

"กับต้นทุนการผลิตที่มากขึ้นทั้ง ประสิทธิภาพ เครื่องจักร ที่มีลดลง แล้วจะทำอย่างไร"

"เพราะโลกไม่เคยหาพลังงานได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไป
เมื่อหลอดไฟให้แสงสว่างที่มาพร้อมกับระบบกระแสไฟฟ้าถือกำเนิดขึ้น"

"ในปัจจุบันบ่อบำบัดน้ำเสียจำนวนมากยังใช้เครื่องเติมอากาศแบบเก่า ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลสูง
แต่ประสิทธิภาพกลับลดลง แล้วจะทำอย่างไรถึงจะลดต้นทุนการดูแล และเพิ่มประสิทธิภาพได้"

"กระบวนการทำงานหรือการจัดการมีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ
เพราะทุกขั้นตอนมีผลต่อความสำเร็จที่จะทำให้เกิดผลกำไรและช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้"

"สภาวะวิกฤตของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
เป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรมากเกินกำลังผลิต และการฟื้นคืนสภาพของระบบสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง
การใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมต่อทรัพยากรและไม่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงมากขึ้น
ในทางปฏิบัตินั้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมมักหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้ระดับเทคโนโลยีที่เรียบง่ายและอ่อนโยน(ต่อสิ่งแวดล้อม)ที่สุด"

SERVICE


ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพลังงาน ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน
พร้อมกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้ผลลัพธ์แม่นยำในการตรวจสอบและรายงานผล

4 ขั้นตอนการให้บริการ

PROJECT


ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ลดพลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การประหยัดต้นทุน


Client Saving*
kWh :
CO2kg :
THB :

ด้วยระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ
(ทีมจัดการพลังงาน / ทีมตรวจสอบพลังงาน / แก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพ / ลดต้นทุนอย่างยั่งยืน)
พร้อมการันตีค่าพลังงาน

Corporate Social Responsibility


ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
(รักษ์โลก / รักษ์พลังงาน / รักษ์สิ่งแวดล้อม)
จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างไร ให้เกิดการใช้พลังอย่างมีประสิทธิภาพ


  • activity-01
  • activity-02
  • activity-03
  • activity-04
  • activity-05
  • activity-06
  • activity-07
  • activity-08

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

Contact us


ต้องการหาผู้เชี่ยวชาญระบบ / ควบคุมโครงการอนุรักษ์พลังงาน


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์ กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มทางด้านล่าง ทางบริษัทจะดำเนินการติดต่อกลับโดยเร็ว แต่ถ้าหากไม่ได้รับการติดต่อกลับทางโทรศัพท์
กรุณาติดต่อตามหมายเลขที่ให้ไว้

บริษัท คังเคียว โซลูชั่น จำกัด

68 ซอยรินรดา ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02-730-8440 – 41, 081-826-8326
โทรสาร : 02-730-8442
อีเมลล์ : [email protected]

Your Message Has Been Sent! Thank you for contacting us.